Monsters Stand up – vždy veľa zábavy a smiechu.

Pravidelno-nepravidelné Monsters Stand up-y so zaujímavými a vtipnými hosťami M. Szatmary.

16. júla 2021 | 20:00