Ako zvládať emócie vo vzťahu s láskou a nadhľadom – workshop

AKO ZVLÁDAŤ EMÓCIE VO VZŤAHU S LÁSKOU A NADHĽADOM
Etikoterapeutický workshop o tom, ako byť vo vzťahu SPOKOJNÝ a SŤASTNÝ aj vtedy, keď ten druhý nie je taký, akého by sme ho chceli mať.
• Ako spolu hovoriť a aj sa počuť?
• Kto začína hádku a ako sa nenechať hádkou paralyzovať?
• Ako povedať bez pocitu viny, čo sa mi nepáči alebo čo od partnera potrebujem?
• Ako si nastaviť očakávania, aby som nebol/a frustovaný/á, keď sa nenaplnia?
• Ako vidieť svoju zodpovednosť za vzťah a neukazovať stále iba na toho druhého?
Na tieto otázky si posvietime z pohľadu etikoterapie, ktorá vidí vo vzťahoch základ šťastia i zdravia. Pokiaľ budete mať narušené vzťahy k sebe i k okoliu, budete v sebe vytvárať bloky na energetických dráhach a skôr či neskôr aj zdravotné problémy. Všetko, čo sa deje v duši, má vplyv na pocity a emócie a neskôr aj na fyzické telo.
Mať uspokojivý vzťah, ktorý je naplnený POHODOU A POROZUMENÍM, je pre väčšinu z nás to najviac – viac ako peniaze, kariéra i celý majetok. Napriek tomu, že veľmi túžime mať krásne vzťahy a často na tom aj pracujeme, nie vždy sa nám darí a nie vždy sa cítime vo vzťahu šťastní.
Prečo to tak je? Čo nás robí vo vzťahoch nešťastnými?
KOMUNIKAČNÉ NÁVYKY a s nimi spojené EMOČNÉ KONANIE.
Do vzťahu si každý z nás prináša komunikačné návyky, ktoré sa naučil v detstve. A tieto návyky sú často prešpikované výčitkami, kritikou, manipuláciou a hnevom. Keď k nim pridáte ešte obrany a útoky, o uspokojivom vzťahu nemôže byť ani reči. Všetko sú to totiž emočné konania, ktoré spôsobujú to, že sa vo vzťahu od seba vzďaľujete.
Na workshope sa dozviete, ako jednoducho zmeniť svoje komunikačné návyky, aby ste zažívali pocity BLÍZKOSTI a POROZUMENIA – presne tie, ktoré ste zažívali na začiatku vášho vzťahu a presne tie, po akých túžite aj dnes.
OČAKÁVANIA
Očakávania samé o sebe nie sú problém. Problém je to, že LIPNEME na výsledkoch, ktoré očakávame. A keď sa veci dejú ináč, než sme očakávali, tak nám ostáva jediné, a to SKLAMANIE. A ak to máme zle nastavené, tak sklamanie sa ťažko predýchava.
Na workshope sa dozviete, ako si vo vzťahu nastaviť očakávania tak, aby ste neboli sklamaní.
EMÓCIE, ktoré nás oddeľujú od tých, ktorých máme radi
Hnev, strach, nenávisť, závisť, ľútosť, netrpezlivosť, krivda, nedôvera, pýcha, pocit viny… toto všetko sú emócie, ktoré nás podvedome oddeľujú od tých, ktorých máme radi. Preto je dôležité vedieť s týmito emóciami narábať. Ani ich NEPOTLAČOVAŤ, ani sa nenechať nimi OVLÁDAŤ.
Na workshope sa naučíte techniky, ktoré vám pomôžu prejsť z emócií oddeľujúcich do emócií SPÁJAJÚCICH a ZBLIŽUJÚCICH. Ktoré sú to? Láska, dôvera, vďačnosť, úcta, rešpekt a súcit.
Čím viac budete vo vzťahu používať tieto emócie, tým viac budete zažívať pocity BLÍZKOSTI a SPOJENIA. A práve vtedy ste šťastní a spokojní.

Viac o lektorke Jane Mladej:
Pracujem ako emočný kouč, etikoterapeut a vzťahový mediátor. S klientami riešim ich vzťahy k sebe, k druhým, pracujeme spolu na ich sebavedomí a sebadôvere. Emócie pokladám za veľmi dôležité vo vzťahoch a mojím zámerom je aby ľudia s nimi vedeli pracovať – s tými svojimi ako aj s emóciami svojich blízkych. Ak to nevieme a svoje emócie odmietame, potláčame, zľahčujeme alebo sa ich bojíme, prejavia sa na tele ako fyzická bolesť a neskôr ako choroba. A to všetko sa začína v detstve, do ktorého sa často potom v terapiách s klientmi vraciam, aby pochopili svoj príbeh a mohli zmeniť cestu a smer. Viac sa dozviete na stránke www.koucmed.sk.

Workshop sa uskutoční dňa 15. 2. 2018 o 18.00 h
Cena: 10 eur.
Trvanie: 2 hodiny
Čo si so sebou priniesť: pero, papier a dobrú náladu.
Prihláste sa mailom na jana.mlada@koucmed.sk alebo telefonicky na M: 0944/ 581 222.
Ak zakliknete ZÚČASTNÍM SA na tejto udalosti, overte si potvrdenie účasti cez mail alebo telefón.
Ďakujem za pochopenie.
Kapacita miest je obmedzená počtom 18 osôb.

Teším sa na vás v Monsters Cafe and Bar

Jana