Budem MAMA!

Obdobie tehotenstva i materstva je v živote každej ženy skutočne jedinečné. V tele dochádza vplyvom hormónov k veľkým premenám na fyzickej i psychickej úrovni. Optimálna výživa, primeraná pohybová aktivita, práca s emóciami a pocitmi je základným predpokladom pre zdravé tehotenstvo a prirodzený pôrod. Toto citlivé obdobie a všetko, čo sa počas neho deje, výrazne ovplyvňuje i zdravie a charakterové črty bábätka.
Tento unikátny komplexný workshop vedie Ing Silvia Kuzmová, hlavná lektorka projektu ČJZD, dula a zakladateľka projektu Pokojný pôrod.
Hlavné témy:
Príprava na tehotenstvo.
Výživa počas tehotenstva.
Potreba a forma výživových doplnkov v tehotenstve.
Príprava na prirodzený pôrod a materstvo – čo všetko zahŕňa.
Emócie matky a prenatálny vývoj.
Cvičenie v tehotenstve vrátane praktických cvikov.
Ako na tehotenské neduhy bez liekov.
Trvanie: 2 hodiny.
Cena: 18€