Seminár: Manuál prvej pomoci

Prvá pomoc deťom je samostatná kapitola. V rannom veku vám nepovedia, čo ich bolí, čo sa s nimi deje, preto to musíte rozoznať vy. Ako povedala pani doktorka Mudr. Knězková, každý rodič bude v danej situácii vedieť, že sa niečo deje. Manuál prvej pomoci je seminár odlišný od semináru Bezpečnosť novorodenca. Je jeho pokračovaním.