Spevuľka – spevom k správnej výslovnosti

Kolektívne hodiny pre skupinu maximálne 8 detí vo veku
od 4 – 7 rokov, ktoré si potrebujú precvičiť svoje jazýčky.Hlavnou myšlienkou je zábavnou formou za pomoci techník muzikofiletiky a najmä spevu, podporiť u detí správnu výslovnosť a správne používanie/ovládanie svojho dychu. Na hodinách využijeme tiež rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou, ktoré napomáhajú k správnemu vyslovovaniu hlások, slov a viet. Počas kurzu si precvičíme najťažšie hlásky slovenského jazyka, a to R,L a sykavky C,S,Z,DZ, Č,Š,Ž,DŽ. Spev napomáha k správnemu vývoju reči a k odstráneniu rečových vád. Spievaním si tiež prehlbujeme dýchanie a zlepšujeme okysličenie krvi, osviežujeme pľúca aj srdce. Rytmickými hrami upravujeme rytmus srdca a srdcového tepu.Na naších hodinách tiež kladieme dôraz na prácu v skupine. Rozvíjame u detí tvorivosť, pomáhame im s integráciou, koncentráciou, vnímavosťou, pamäťou a samozrejme budujeme kladný vzťah k hudbe:-)

Náš kurz nenahrádza doporučené terapie u logopéda ale slúži ako podpora pre naučenie sa správneho používania hlások a odstránenia koktavosti.

Lektorka kurzu: ALICA SŇAHNIČANOVÁ

Vyštudovala som Gymnázium v Trenčíne, neskôr Konzervatórium v Banskej Bystrici v odbore spev a Vysokú školu Ostravskú univerzitu v Ostrave v odbore spev. Pôsobila som ako členka operného zboru v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v Národním divadle v Ostrave. Mám absolvované kurzy v oblasti spevu, hudby a muzikofiletiky.V pedagogickej oblasti mám 5 ročnú prax. Počas svojej pedagogickej praxe som ako učiteľka spevu pracovala aj s hendikepovanými deťmi. Práve tu som sa začala stretávať s rečovými vadami a videla, ako spievaním vieme podporiť správny vývoj reči. Pri spievaní je veľmi dôležitá výslovnosť a dýchanie, existuje množstvo speváckych cvičení, ktoré môžu pomôcť nielen deťom, ale aj dospelým pri problémoch s rečou. Preto som sa rozhodla venovať tejto problematike. Pri svojej práci sa snažím deti nenápadnou hravou formou za pomoci hudby a muzikofiletiky naučiť ovládať svoj jazyk a dych.

DOBA TRVANIA: 10 týždňov 10 x 45 minút (možnosť nahradiť si 1hodinu)
POČET DETÍ: max. 8
VEK DETÍ: 4-7 rokov
Cena kurzu: 59€
Prihláška: https://www.mterapio.sk/event/spevulka-spevom-k-spravnej-vyslovnosti/