Štyri živly II – astropsychologický workshop

Kde bolo, tam bolo, ale bolo to v sedemdesiatejsiedmej krajine, za červeným morom, za skleným vrchom a za drevenou skalou, kde žil raz kráľ s troma synmi. Všetci traja už boli súci chlapi. Ale tí dvaja starší boli podarenejší, poznali už svetské múdrosti a každý ich radšej videl ako toho najmladšieho. Volali ho Popolvárom, lebo celý boží deň, nič iné nerobil, iba sa popolil a tmolil po dome.

Takto začína jedna z mnohých rozprávok o kráľovi, ktorý mal troch synov. Na ďalšom zo série astropsychologických workshopov čerpáme aj z bohatstva rozprávok. Ako povedal vzácny Milan Rúfus, rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale aby sa dospelí prebudili. Ponoriť sa do rozprávkových príbehov znamená nechať „ožiť obrazy našej psyché, ktoré s rozprávkami rezonujú“ (Verena Kast). Obrazy a podobenstvá rozprávkového sveta nám pomáhajú nielen sa ponoriť do sveta citov, ale aj si s ľahkosťou a dôkladne osvojiť problematiku polarity, kríža a štyroch živlov v astromapovaní osobnosti. Popri prehĺbení znalostí z januára („štyri tváre Boha“) sa – na v poradí treťom zo série uzavretých workshopoch – dotkneme tajomstva „persony“.