Vďačnosť ako základná podmienka ľudskej evolúcie – prednáška

Skutočná a hlboká vďačnosť mení naše srdce a celú ľudskú bytosť.

Vďačnosť býva často podceňovaná a redukovaná na niečo vhodné, dobré, malo by byť, kresťanské. Čím viac je spoločensky očakávaná a vyžadovaná ako súčasť sociálnej interakcie, tým povrchnejšiu podobu má a tým väčší odpor v sebe nesie.

Prečo sa teda o nejakú vďačnosť snažiť?

Pretože vďačnosť transformuje pocity nedostatku, ktoré sú koreňom nespokojnosti do žitia v pokornej úcte voči všetkému, čoho sa nám dostáva. Žiadny okamžik nenesie v sebe všetko, čo sme kedy chceli. V každom okamžiku je z toho prítomné niečo, kým iné absentuje. Naša myseľ sa však prirodzene zameriava na to, čo chýba a to spôsobuje naše utrpenie. Vidíme, čoho sa nám nedostáva. Prostredníctvom vďačnosti vieme presmerovať myseľ na všetko to bohatstvo, ktoré je v našom živote prítomné, ale nebolo videné. A je toho o mnoho viac.

Vedome žitá vďačnosť natrvalo mení naše vnímanie sveta. Žitie vo vďačnosti je osobná voľba a je to cesta.

Viac sa o tejto ceste a práci s psychofonetikou ako nástrojom zmeny dozviete priamo na workshope.

Psychofonetika je metóda osobného rozvoja, psychoterapie a liečenia na základe empatickej sily imaginácie, inšpirácie a intuície.

Workshop vedie YEHUDA TAGAR – zakladateľ Psychofonetiky, kouč, psychoterapeut. Vedie Školu empatie v Bernolákove, kde učí použitie psychofonetiky pre osobný rozvoj aj pre terapeutickú prax.
Workshop je v anglickom jazyku s tlmočením.

Cena: 20€