Ako zvládať partnerské nezhody – etikoterapeutický workshop

AKO ZVLÁDAŤ PARTNERSKÉ NEZHODY A NENECHAŤ ICH PRERÁSŤ V PARTNERSKÚ KRÍZU.
Etikoterapeutický workshop o tom, ako narábať s hnevom, ako sa konštruktívne hádať a ako zostať spolu.

Každý si do partnerského vzťahu prináša svoj balíček predstáv, emočných postojov a komunikačných návykov, na základe ktorých rieši rôzne životné situácie. Ak je váš balíček iný ako balíček vášho partnera, môžu vznikať nezhody, ktoré keď necháte nevykomunikované, prerastú neskôr do partnerskej krízy.
Ak máte pocit,
• že sa váš vzťah mení k horšiemu,
• že sa viac hádate ako spolu normálne komunikujete,
• že sa prestávate tešiť domov,
• že v hlave neustále riešite to, ako sa k vám partner správa,
• že to, čo vám na začiatku na vašom partnerovi imponovalo, vás teraz irituje,

pravdepodobne je čas niečo so vzťahom robiť a NEČAKAŤ, kým vás nezhody úplne rozdelia.
Lebo ľahšie sa riešia menšie nezhody než vážna partnerská kríza.
Dôležité je chytiť zodpovednosť za vzťah do svojich rúk – aj vtedy, ak sa vám zdá, že na vine je partner alebo niekto iný.
Stačí iba ZMENIŤ KOMUNIKÁCIU Z ODDEĽUJÚCEJ NA SPÁJAJÚCU.

Ako vyzerá SPÁJAJÚCA komunikácia?
Dozviete sa na workshope.
Okrem toho zistíte aj:
• ako SPOLU HOVORIŤ a aj SA POČUŤ?
• kto začína hádku a ako sa z nej rýchlo DOSTAŤ zase DO POHODY?
• ako POVEDAŤ BEZ POCITU VINY, čo sa mi nepáči alebo čo od partnera potrebujem?
• ako si NASTAVIŤ OČAKÁVANIA, aby som nebol/a frustovaný/á, keď sa nenaplnia?
• ako NARÁBAŤ S HNEVOM – svojím alebo partnerovým.

A hlavne – ako sa PRESTAŤ TOČIŤ v mentálnom priestore odporu, aby ste mali viac energie do života a aby ste videli možnosti a riešenia a aby ste zažívali so svojimi partnermi veľa pekných chvíľ a ostali spolu navždy.
Viac o lektorke Jane Mladej:
Pracuje ako emočný kouč, etikoterapeut a vzťahový mediátor. S klientami rieši ich vzťahy k sebe, k druhým, pracuje spolu s nimi na ich sebavedomí a sebadôvere.
Emócie pokladá za veľmi dôležité vo vzťahoch a jej zámerom je, aby ľudia vedeli pracovať so svojimi emóciami a s emóciami svojich blízkych. Ak to nevieme a svoje emócie odmietame, potláčame, zľahčujeme alebo sa ich bojíme, prejavia sa na tele ako fyzická bolesť a neskôr ako choroba. A to všetko sa začína v detstve, do ktorého sa často potom v terapiách s klientami vracia, aby pochopili svoj príbeh a mohli zmeniť cestu a smer. Viac sa dozviete na stránke www.koucmed.sk.

Workshop sa uskutoční dňa 21. 3. 2018 o 18.00 h
Cena: 10 eur.
Trvanie: 2 hodiny
Čo si so sebou priniesť: pero, papier a dobrú náladu.
Prihláste sa mailom na jana.mlada@koucmed.sk alebo telefonicky na M: 0944/ 581 222.
Ak zakliknete ZÚČASTNÍM SA na tejto udalosti, overte si potvrdenie účasti cez mail alebo telefón.
Ďakujem za pochopenie.
Kapacita miest je obmedzená počtom 18 osôb.

Teším sa na vás v Monsters Cafe and Bar

Jana