Fit večer:Využite cvičenia core aj mimo fitnes centra.(verejnosť)

Core je anglický pojem, ktorý môžeme do slovenčiny preložiť pod pojmom jadro. Core je z pohľadu fyzioterapie a trénerstva pojem, ktorý má stále rôzne vysvetlenia a mnohí autori vysvetľujú tento pojem trocha inak. Ide o súbor svalov, ktoré majú stabilizačnú funkciu pre chrbticu. Cvičenie core môže slúžiť ako preventívny prvok alebo liečebná jednotka pri rôznych problémoch chrbtice.

Využite zvýhodnený nákup série 4 prednášok pre verejnosť Fit večer :https://www.zdravoafit.sk/seminar-a-kurz/fit-vecer-seria-prednasok-a-diskusii-pre-verejnost

Program:
Prednáška: Tomáš Kulan
Diskusia s hosťami: Mgr. Naďa Ulehlová, Mgr. Oliver Poór, Tomáš Kulan, Mgr. Peter Obžera, …