Hudobníček

Organizačné údaje:

Kurz tvorí 10 vyučovacích hodín + 1 náhradná hodina (1 hodina trvá 45 minút).
Maximálny počet detí v skupine 10 vo veku od 2 do 4 rokov
Začíname 2.10.2019 o 10:00
Kurz sa koná v Monsters Cafe and Bar, Bratislava – Petržalka.
Cena kurzu 55€/dieťa

O kurze:

HUDOBNÍČEK je kurz, v ktorom hodiny na seba nadväzujú. Je určený pre deti od 2 – 4 rokov s doprovodom (mama, otec, babka, dedo, teta, ……)
Ide o kolektívne hodiny, na ktorých sa využívajú techniky muzikofiletiky, spevu, rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou…
Deti majú možnosť spoznať hudobné nástroje ako napríklad flautu, husle, gitaru, ukulele a nástroje z Orffovho inštrumentára – rumbagule, drevenné paličky, bubienok, tamburína,triangel, zvonček, atď…

Cieľ kurzu:

budovať kladný vzťah k hudbe,
oboznámiť sa s vybranými rytmickými a melodickými hudobnými nástrojmi,
rozvíjať rytmické cítenie a sluchrozvíjať jemnú motoriku, pozornosť, pamäť,
vnímanie,
budovať zmysel pre spoluprácu v kolektíve,
budovať zmysel pre pravidlá v skupine a priestore.

Lektorka kurzu:

Mgr. Monika Adamčíková, DiS.art.

Vyštudovala som Konzervatórium v Banskej Bystrici v odbore hra na klavíri, vysokú školu na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici v odbore psychológia s hudobným umením a filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave špecializačné štúdium školskej psychológie. Mám absolvované kurzy muzikoterapie u Mateja Lipského, Zdeňka Šimanovského, Petra Kusého a kurzy arteterapie u Bronislavy Pleškovej.

V pedagogickej oblasti mám 14 ročnú prax. Pracovala som v ZUŠ ako učiteľ hudobnej náuky a hry na klavíri. Učím tiež súkromné hodiny klavíra a hudby. Zároveň sa venujem projektom pre deti od 1,5 – 10rokov.