Kurz Konflikt ako šanca

Kurz KONFLIKT AKO ŠANCA vám sprístupní model Nenásilnej komunikácie podľa Marshalla Rosenberga a pomôže vám interaktívnym a zážitkovým spôsobom pochopiť, prečo si niekedy s inými ľuďmi nedokážeme porozumieť, kde leží váš nevyužitý potenciál vo vyjadrovaní svojich myšlienok, pocitov a potrieb a nasmeruje vás na cestu celkového ozdravenia medziľudských vzťahov.

Riešili ste konflikty doteraz tak:
-že ste ich obchádzali, alebo utekali od nich,
-tvárili sa, že vlastne neexistujú,
-s úsmevom na tvári boli k druhým milí a potom ste v noci nemohli spávať,
-druhú osobu ohovárali a hľadali si spojencov,
-dovolávali sa rozumu, išli do protiútoku…
…ale nefungovalo to? Alebo to na nejakú dobu fungovalo, ale už vám tonevyhovuje a chcete hľadať lepšie riešenia?

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA NÁS UČÍ
* Získať spojenie s tým, čo sa deje v našom vnútri, ale aj vo vnútri nášho partnera, dieťaťa rodiča, kamaráta, či kolegyne
* Počúvať očami, ušami i srdcom
* Vyjadriť čo cítim, a čo potrebujem bez hanby, či strachu z odmietnutia

Nenásilná komunikácia nás oslobodzuje od našich navyknutých vzorov správania v komunikácii s druhými, ako aj v komunikácii samých so sebou. Je založená na predpoklade, že ľudia sa uchyľujú k násiliu len vtedy, keď nepoznajú iné prostriedky, ako uspokojiť svoje potreby. Pritom nejde o násilie fyzické, násilie začína už v našich myšlienkach.

Keďže je dôležité, aby ste sa počas kurzu cítili príjemne, mieru zdieľania svojich osobných zážitkov si určíte sami.
Viac o Nenásilnej komunikácii sa môžete dozvedieť na www.cnvc.org.

Dátum:  25. marca 2017
Čas: 14:30 hod.
CENA: 10 – 20 €
Prosím, vyberte si sumu podľa Vašich možností, tak aby ste zároveň mali dobrý pocit z prispievania.
PRIHLÁŠKY: lenka.fikarova@googlemail.com , 0902 317 554, alebo osobne priamo v kaviarni.

Info o lektorke: LENKA FIKAROVÁ
Pracujem ako učiteľka a lektorka a Nenásilnú komunikáciu tým pádom používam každý deň. Veľmi mi pomohla nájsť s deťmi spoločnú reč aj v tých náročnejších situáciách, ktorých je na školách bohužiaľ dosť. Ale v prvom rade je to balzam pre mňa samú – učí ma komunikovať s mojim vnútrom, cítiť naplno emócie a prijímať ich posolstvá. Riadim sa pravidlom, že empatia voči sebe a aj druhým je omnoho dôležitejšia ako slová. Mlčať a len počúvať je často omnoho lepšie. A vtedy, keď sa mi práve nedarí žiť podľa vlastných ideálov, pripomeniem si výrok Marshalla Rosenberga, autora Nenásilnej komunikácie: “Anything worth doing is worth doing poorly” (Všetko, čo je cenné, má cenu robiť to aj nedokonalo.)

Dlho som študovala a žila v zahraničí.
Absolvovala som výcvik STAR-basic – Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pedagogické a pomáhajúce profesie www.satir-institute.sk a výcvik Životných mápwww.zivotnimapy.cz. Od roku 2013 sa intenzívne venujem Nenásilnej komunikácii www.cnvc.org. V roku 2016 som začala výcvik v Procesorientovaniej psychoterapii www.processwork.sk.

Viac o mne nájdete tu:
http://www.naucmesa.sk/lenka-fikarova
https://www.facebook.com/ZIVOTAKOSANCA/