Program na december 2016 v Monsters cafe

Užite si čo najviac zábavy, pred časom oddychu.

Prídite si po svoju dávku zábavy, oddychu, tvorivosti či prekvapenia.

monsters_december-1