Vzťah je radosť alebo Ako spolu v láske zostarnúť – workshop

Vzťah je radosť alebo Ako spolu v láske zostarnúť – etikoterapeutický workshop

Dvaja manželia boli spolu už 60 rokov. Ich manželstvo bolo pokojné, hádali sa iba zriedka. O všetko sa delili, nemali medzi sebou žiadne tajomstvá, okrem jedného. Manželka mala na kredenci položenú krabičku, do ktorej sa manžel nikdy nemohol pozrieť.
Na šesťdesiate výročie svadby manžel usúdil, že nastal čas pozrieť sa do tejto krabičky. Manželka súhlasila, a tak ju spolu otvorili. Boli v nej dva háčkované obrúsky a 25000 dolárov.
„Keď sme sa vzali, mama mi povedala, že vždy, keď ma rozčúliš alebo povieš či urobíš niečo, čo sa mi nebude páčiť, mám uháčkovať obrúsok a potom sa s tebou o tom porozprávať.“
Manžel dojatý k slzám si pomyslel: Za šesťdesiat rokov spoločného života iba dva obrúsky? To je úžasné. Za celý tento čas som ju iba dvakrát rozčúlil? Mal zo seba skvelý pocit. „Dobre, to vysvetľuje tie dva obrúsky, ale čo tie peniaze?“, spýtal sa manželky.
„To sú peniaze, ktoré som utŕžila za predaj všetkých tých obrúskov, ktoré som za tie roky uháčkovala.“
Toto je podľa mňa nádherný návod, ako riešiť partnerské nezhody. Kým by ste uháčkovali obrus, zistili by ste, že zmizol dôvod na to, aby ste sa vracali tomu, čo dalo príčinu k začatiu háčkovania.
Ale keďže dnes sa už neháčkuje, potrebujeme iné spôsoby, ako pracovať so svojím hnevom a so svojou nespokojnosťou.
A práve o tomto bude reč na etikoterapeutickom workshope 19. júla 2018 o 18.00 h v Monsters Cafe and Bar.

Okrem hnevu sa budeme venovať aj tomu:
• ako spolu HOVORIŤ a aj sa počuť,
• kto začína HÁDKU a ako sa z nej rýchlo dostať zase do pohody,
• ako povedať bez pocitu VINY, čo sa mi nepáči alebo čo od partnera potrebujem,
• ako si nastaviť OČAKÁVANIA, aby som nebol/a frustrovaný/á, keď sa nenaplnia,
• ako narábať s HNEVOM – svojím alebo partnerovým,
• ako vám partneri zrkadlia to, čo je vo vás,
a hlavne ako sa PRESTAŤ TOČIŤ v mentálnom priestore odporu, aby:
• ste mali viac energie do života,
• ste videli možnosti a riešenia,
• ste zažívali so svojimi partnermi veľa pekných chvíľ,
• aby STE SPOLU V LÁSKE ZOSTARLI.

Viac o lektorke Jane Mladej:
Pracujem ako emočný kouč, etikoterapeut a vzťahový mediátor. S klientami riešim ich vzťahy k sebe, k druhým, pracujeme spolu na ich sebavedomí a sebadôvere. Emócie pokladám za veľmi dôležité vo vzťahoch a mojím zámerom je aby ľudia s nimi vedeli pracovať – s tými svojimi ako aj s emóciami svojich blízkych. Ak to nevieme a svoje emócie odmietame, potláčame, zľahčujeme alebo sa ich bojíme, prejavia sa na tele ako fyzická bolesť a neskôr ako choroba. A to všetko sa začína v detstve, do ktorého sa často potom v terapiách s klientmi vraciam, aby pochopili svoj príbeh a mohli zmeniť cestu a smer. Viac sa dozviete na stránke www.koucmed.sk.

Workshop sa uskutoční dňa 19. júla 2018 o 18.00 h
Cena: 10 eur.
Trvanie: 2 hodiny
Čo si so sebou priniesť: pero, papier a dobrú náladu.
Prihláste sa mailom na jana.mlada@koucmed.sk alebo telefonicky na M: 0944/ 581 222.
Ak zakliknete ZÚČASTNÍM SA na tejto udalosti, overte si potvrdenie účasti cez mail alebo telefón.
Kapacita miest je obmedzená počtom 18 osôb.

Teším sa na vás v Monsters Cafe and Bar.

Jana