Workshop „Transakčná analýza“

Výborná lektorka Alena Ambrózová Vás prevedie skvelým workshopom o TRANSAKČNEJ ANALÝZE, ktorá objasňuje základné modely nášho správania v komunikácií. Transakčná analýza vysvetľuje zákonitosti komunikačných výmen (transakcií) medzi ľuďmi. Tak, aby nám boli dobrým pomocníkom. Na workshope sa pozrieme ako fungujú tri základné modely – keď komunikujem ako RODIČ, ako DIEŤA , ako DOSPELÝ.

Rýchle a praktické a fungujúce využitie v osobných aj pracovných vzťahoch.

Dátum:     8. február 2016
Čas:           17:00 – 20:00

Prihlasujte a informujte sa na info@monsterscafe.sk alebo na 0907 718 151, prípadne na FB zakliknite priamo v udalosti.

Lístky sú dostupné priamo na podujatí, na mieste v MONSTERS CAFE za cenu 15,-EUR