Akčný program na september 2019

Monsteráci, prinášame vám nabitý septembrový program, prídite si vyskúšať niečo nové a pochutnať si pri tom na najlepšej kávičke a zdravom koláčiku.