Ako podporiť zdravé sebavedomie u detí – etikoterap. workshop

Ako podporiť zdravé sebavedomie a sebahodnotu u vašich detí

Všetci chceme, aby z našich detí vyrástli dospelí, ktorí sú láskaví, ohľaduplní, empatickí, emočne i sociálne inteligetní a ktorí si vedia povedať, čo potrebujú. A všetci tiež vieme, že sme to my – ich rodičia, ktorí ich na cestu k týmto kvalitám môžeme nasmerovať tým, čo im vo výchove odovzdáme.
Výskumy jasne ukazujú, že sebavedomie a dostatočný pocit vlastnej hodnoty sa v človeku vo veľkej miere formujú v detstve, kedy dieťa vníma samého seba na základe toho, ako si „myslí“, že ho vnímajú jeho rodičia. Keďže dieťa do zhruba štyroch rokov si vzťahuje správanie svojich najbližších vždy priamo na seba a na svoju hodnotu, je dôležité, aby ste ako rodičia mali povedomie o tom, ktoré vaše správanie sebavedomie a sebahodnotu vašej ratolesti podporí a ktoré ich podkope.
Podkopané sebavedomie a sebahodnota znamená, že si dieťa vytvorí rôzne negatívne presvedčenia o svojej osobe typu NIE SOM DOSŤ DOBRÝ, VŽDY ZLYHÁM, VŽDY SA MUSÍM PODRIADIŤ, MOJE POTREBY NIKTO NENAPĹŇA a zároveň aj stratégie na to, aby tie presvedčenia pred sebou a celým svetom skryli. Stratégiami sú napríklad perfekcionizmus, potreba dokonalosti, nadmerná starostlivosť o druhých, potreba moci, atď. Ľudia s nedostatočným sebavedomím sú často nespokojní so svojím životom a nevedia nadväzovať dlhotrvajúce a naplňujúce vzťahy.
ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE A SEBAHODNOTA ZNAMENAJÚ, že dieťa vie zvládnuť kritiku, neúspech aj pochybnosti o sebe, vie sa tešiť z úspechu druhých, vie sa postaviť samo za seba, ale vie aj empaticky napĺňať potreby druhých. V dospelosti sú zdravo sebavedomí ľudia zdravší, majú lepšie vzťahy, ktoré sú založené na dôvere a podpore.
DOBRÁ SPRÁVA JE, že podporiť zdravé sebavedomie a sebahodnotu u vašich detí je možné V AKOMKOĽVEK VEKU. Máte šancu začať práve z toho miesta, kde ste teraz. Stačí ZAČAŤ ROBIŤ tieto dve veci:
• reflektovať váš vzťah s dieťaťom
• učiť sa takej komunikácii, ktorá ho NEZHODÍ, NEZAHANBÍ a NEODMIETNE. Inými slovami komunikácii a správaniu, ktorá vašim deťom poskytne POZORNOSŤ, ÚTECHU a BEZPEČIE.
Tieto dve veci sú základom toho, že sa vaše SPOJENIE s deťmi začne zlepšovať. A nielen s nimi. Platí to pre akýkoľvek vzťah.
To kľúčové slovo je SPOJENIE, pretože to, čo podporuje sebavedomie a sebahodnotu vašich detí, je skryté v pojme BYŤ SPOLU.
Byť spolu rovná sa vytvárať zdieľané EMOCIONÁLNE ZÁŽITKY, cez ktoré sa dieťa učí,
• že sa môže s dôverou obrátiť na druhého človeka, keď cíti bolesť,
• že je v poriadku zažívať pády a zlyhania,
• že je v poriadku cítiť emócie, aj keď je to niekedy bolestivé,
• že je v poriadku hovoriť o svojich potrebách, hoci nie vždy budú naplnené,
• že kritika neznamená, že ono celé je zlé a nanič.
Možno si teraz hovoríte, že toto sa nedá. Že vy sami to v sebe nemáte, tak ako to môžete dávať svojim deťom.
Nech to máte akokoľvek, máte šancu začať znova.
Workshop vám ukáže cestu, ako so svojimi deťmi také spojenie naviazať a udržať tak, aby ho potom vaše deti vedeli dať zase svojim deťom.

Workshop sa uskutoční dňa 26. 3. 2020 o 18.00 h
Cena: 10 eur.
Trvanie: 2 hodiny
Čo si so sebou priniesť: pero, papier a dobrú náladu.
Prihláste sa mailom na jana.mlada@koucmed.sk alebo telefonicky na M: 0944/ 581 222.
Ak zakliknete ZÚČASTNÍM SA na tejto udalosti, je to pre nás len informatívne, pre záväznú rezerváciu je potrebné si svoju účasť zabezpečiť cez mail alebo telefón.
Ďakujem za pochopenie.
Kapacita miest je obmedzená počtom 18 osôb.

Viac o lektorke Jane Mladej:
Pracuje ako emočná koučka, rodinná terapeutka a vzťahová mediátorka. S klientami rieši ich vzťahy k sebe, k druhým, pracuje spolu s nimi na ich sebavedomí a sebadôvere.
Emócie pokladá za veľmi dôležité vo vzťahoch a jej zámerom je, aby ľudia vedeli pracovať so svojimi emóciami a s emóciami svojich blízkych. Ak to nevieme a svoje emócie odmietame, potláčame, zľahčujeme alebo sa ich bojíme, prejavia sa na tele ako fyzická bolesť a neskôr ako choroba. A to všetko sa začína v detstve, do ktorého sa často potom v terapiách s klientami vracia, aby pochopili svoj príbeh a mohli zmeniť cestu a smer. Viac sa dozviete na stránke www.koucmed.sk.

Teším sa na vás v Monsters Cafe and Bar

Jana