Kreatívny pohyb pre deti (3-6 rokov)

Kreatívny pohyb pre deti (3-6 rokov)

Popis:
Kreatívny pohyb pre deti sú tanečno-pohybové dielne, ktoré sú zamerané na podporu prirodzeného pohybu (nie choreografie) a pohybového rozvoja dieťaťa hravou formou. Rôzne pomôcky (šatky, knižky, papiere, farbičky a rytmické nástroje) a kreatívne zadania pomôžu v deťoch podporiť fantáziu, schopnosť vyjadriť sa pohybom a stať sa vnímavejšími. Deti budú môcť rozvíjať jemnú aj hrubú motoriku, koordináciu aj koncentráciu. Budeme sa hýbať spolu v kruhu aj v skupinkách, čo v deťoch podporí lepšiu schopnosť kooperovať s ostatnými a fungovať v kolektíve. Ak chcete svoje dieťa podporiť v zdravom a hravom pohybovom vývoji a rozvinúť v ňom lásku k tancu, v ktorom nedochádza k porovnávaniu a hodnoteniu, ale k podpore radosti a hravosti, dielne kreatívneho pohybu sú práve tým miestom, kde to je možné.

Cena:
6 €/1 lekcia

Maximálny počet detí: 8
Registrácia na: magdalena.takacova@gmail.com

Lektorka:
Magdaléna Takáčová
Tanečno-pohybová terapeutka s láskou k tancu, hlasu, hudbe, improvizácii a ich vzájomnému prepájaniu. Kontinuálne sa vzdeláva v oblasti pohybu a aktuálne je účastníčkou ročného výcviku v Holistic dance institute vo Viedni, kde rozširuje svoje poznatky v oblasti autentického pohybu, improvizácie a kontaktnej improvizácie. Pohyb vníma ako každodennú súčasť života a nástroj na sebaspoznávanie pretože to čo prežijeme, to sa zapíše do nášho tela aj do nášho pohybu. Má skúsenosti s tanečno-pohybovou terapiou s deťmi so špeciálnymi potrebami a s klientami s poruchami príjmu potravy. Je zakladateľkou občianskeho združenia 4Arts Therapy.

Tešíme sa na vás

Váš Monsterscafe tím a Magdaléna