Na zdravie vody. Mission No 2. Vyčistenie Chorvátskeho ramena

| | | SCROLL DOWN FOR ENGLISH | | |

HEY! Je tu druhá misia projektu Na Zdravie Vody. Sme lokálni riversurferi, vodáci, ksichty z umenia, evenťáci a iní exoti, ktorým vadí každá odhodená fľaša či igelitka vo vode. Na niektorých miestach je toho kvantum, zároveň to tečie ďalej až smerom do mora a bla bla bla a buďme teraz všetci smutní a nič preto nerobme tralalala.

Rozhodli sme sa si dávať misie na čistenie Dunaja, jeho prítokov a ramien. Dokonca niektoré misie sú zamerané aj na transformáciu niektorých komunít okolo Dunaja na zero waste.

Mission no1: Zero Waste Riversurfing (Surferi na divokej riečnej vlne) https://www.facebook.com/events/2309106182502752/

Mission no2.: Vyčistenie Chorvátskeho Ramena.
Sejvnite si čas a pripravte sa. Bude to o silnom spoločnom zážitku. Idú do toho s nami rôzne vodné záujmové skupiny aj so svojimi plavidlami.

O našej činnosti sa dopočul aj DJ Škrupo (Vec a Škrupo a Trolejboys) a zahrá nám do upratovania z pultu, zbuchnutého zo starých surfov.

Viac info čoskoro.

Ďakujeme partnerom: Finlandia, Monsters Cafe and Bar, Divoká Voda, Demon Surfboards, Cherry&Cherry events

| | | ENGLISH | | |

HEY! This is second mission of project “Na Zdravie Vody”. We are local riversurfers, watermen, faces from art ambit, eventers and other exots who hate every thrown out bottle or sachet in water. There are places where tons of trash are swarmed and it flows further to the sea and blah blah blah and let us all be sad and do nothing tralalala.

So we decided to set missions of cleaning the Danube River, its inlets and arms. Some missions are even oriented toward transforming Danube water communities to Zero Waste.

Mission no1. Zero Waste Riversurfing (Surfers of wild river wave)
https://www.facebook.com/events/2309106182502752/

Mission no2. Cleaning of Chorvátske Rameno.
Save the date and get readz. This will be a stron joint experience. Lot of water-interest groups with their vessels are IN with us.

More info coming soon.

Thanks to our partners: Finladia, Monsters Cafe and Bar, Divoká Voda, Demon Surfboards, Cherry&Cherry events