Príbeh, ktorý ničí náš svet – prednáška

Príbeh, ktorý ničí náš svet – prednáška Vlada Lobotku

Náš dnešný pohľad na svet sa zrodil približne pred 500 rokmi, v mysliach brilantných priekopníkov novovekej civilizácie – Koperníka, Keplera a Galilea. Priniesol so sebou množstvo pozitív v podobe bezprecedentného nárastu individuálnych slobôd a rovnako bezprecedentného kvantitatívneho nárastu poznatkov a možností vo všetkých empiricky orientovaných oblastiach ľudskej činnosti. Tento epochálny posun smerom vpred so sebou ale priniesol aj množstvo problematických aspektov.

V čisto mechanicky orientovanom kozmologickom rámci, v ktorom chýba akákoľvek základňa pre duchovné, morálne a estetické hodnoty, sa človek ľahko stáva obeťou čisto utilitárneho uvažovania redukujúceho základné ľudské motivácie na prízemný egoizmus. V odčarovanom svete zbavenom subjektivity a vnútorného rozmeru je všetko dovolené a nič nebráni tomu, aby aj tie najväčšie skvosty nášho kultúrneho a prírodného dedičstva neboli premenené na prostriedky patologickej konzumnej spotreby.

Na čom je postavený náš moderný pohľad na svet? Dokážeme si predstaviť, že niektoré aspekty nášho videnia sveta sú už vo svojich základoch hlboko problematické a že tak ako v prípade stredovekého presvedčenia, že Zem je stredom vesmíru, aj niektoré dnes samozrejmé predpoklady o povahe sveta a skutočnosti ešte len čakajú na svoje prekonanie? Čo ak nielen dnešná morálna, sociálna a ekologická kríza, ale aj naša existenčná úzkosť a rastúca izolovanosť v medziľudskej oblasti súvisia s našim videním sveta? Kým skutočne sme? Akú budúcnosť chceme spoločne tvoriť? A aký pohľad na svet by nám mohol pomôcť sa do tejto budúcnosti dostať?

Vlado Lobotka vyštudoval históriu na Univerzite Komenského v Bratislave a filozofiu na California Institute of Integral Studies v San Franciscu. Zaujíma sa o systémové inovácie v oblasti vzdelávania, integrálnu filozofiu, transpersonálnu psychológiu, paradigmatické posuny a teórie dejín zamerané na dynamiku vzniku a zániku komplexných civilizácií. Založil a koordinoval študentské kultúrne centrum v Mlynskej doline, je zakladateľom Inštitútu Gaia, členom medzinárodnej iniciatívy nextRenaissance a zakladajúcim členom iniciatív Za živé univerzity a Škola pre budúcnosť. Napísal knihu Cesta k zjednotenému kozmu, vo voľnom čase sa venuje prekladaniu kníh (Vášeň západnej mysle, Kvantové otázky) a možnostiam využitia permakultúry v intraviláne. V súčasnosti si na Univerzite Komenského robí doktorát a paralelne vyučuje kurzy venované kultúrnym dejinám a evolúcii vedomia.

V prípade, že by ste sa prednášky radi zúčastnili, napíšte nám mail na info@monsterscafe.sk, je potrebné dostať potvrdzujúci mail.
Počet miest je limitovaný.
Vstupné: na mieste podľa vlastného uváženia

Ste vítaní

Vlado Lobotka a Monsterscafe tím